Πως ψήφισε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Epirus World

Πως ψήφισε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελαφρώς περισσότεροι φοιτητές από πέρυσι προσήλθαν στις κάλπες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όμως η αποχή παρέμεινε κι αυτή την φορά το βασικό χαρακτηριστικό μιας υποτονικής αναμέτρησης. Οι παρατάξεις για μία ακόμη φορά δίνουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής, είναι η ίδια που πήρε την πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αφήνοντας στην δεύτερη την ΔΑΠ η οποία καταγράφει συρρίκνωση των δυνάμεων σε σύγκριση με το 2018. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσήλθαν στις κάλπες μόλις 2.500 φοιτητές, αριθμός πολύ μικρότερος από αυτόν που βρίσκεται στις Σχολές και τα τμήματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τα αποτελέσματα όπως τα δίνει συγκεντρωτικά η ΠΚΣ είναι τα ακόλουθα:

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - σε 14 απο 14

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
2500
- %
2336
- %
164
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
2413
- %
2238
- %
175
0.00%
ΑΚΥΡΑ
87
- %
98
- %
-11
0.00%
ΛΕΥΚΑ
40
1.66%
44
1.97%
-4
-0.31%
ΠΚΣ
911
37.75%
734
32.80%
177
4.95%
ΔΑΠ
818
33.90%
1055
47.14%
-237
-13.24%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
16
0.66%
15
0.67%
1
-0.01%
ΕΑΑΚ
106
4.39%
115
5.14%
-9
-0.75%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
31
1.28%
9
0.40%
22
0.88%
ΛΟΙΠΑ
Αναλυτικά ανά τμήμα
Η/Υ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
300
- %
194
- %
106
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
289
- %
188
- %
101
0.00%
ΑΚΥΡΑ
11
- %
6
- %
5
0.00%
ΛΕΥΚΑ
2
0.69%
6
3.19%
-4
-2.50%
ΠΚΣ
129
44.64%
82
43.62%
47
1.02%
ΔΑΠ
134
46.37%
79
42.02%
55
4.35%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
11
3.81%
12
6.38%
-1
-2.57%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
13
4.50%
9
4.79%
4
Φιλολογικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
92
- %
81
- %
11
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
90
- %
78
- %
12
0.00%
ΑΚΥΡΑ
2
- %
3
- %
-1
0.00%
ΛΕΥΚΑ
2
2.22%
3
3.85%
-1
-1.63%
ΠΚΣ
15
16.67%
24
30.77%
-9
-14.10%
ΔΑΠ
60
66.67%
47
60.26%
13
6.41%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
2
2.56%
-2
-2.56%
ΛΟΙΠΑ
13
14.44%
2
2.56%
11
11.88%

Ιατρική AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
439
- %
531
- %
-92
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
431
- %
500
- %
-69
0.00%
ΑΚΥΡΑ
8
- %
31
- %
-23
0.00%
ΛΕΥΚΑ
5
1.16%
8
1.60%
-3
-0.44%
ΠΚΣ
161
37.35%
137
27.40%
24
9.95%
ΔΑΠ
0
0.00%
253
50.60%
-253
-50.60%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
38
8.82%
59
11.80%
-21
-2.98%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
227
52.67%
43
8.60%
184
44.07%

ΠΤΝ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
100
- %
78
- %
22
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
98
- %
75
- %
23
0.00%
ΑΚΥΡΑ
2
- %
3
- %
-1
0.00%
ΛΕΥΚΑ
1
1.02%
1
1.33%
0
-0.31%
ΠΚΣ
59
60.20%
41
54.67%
18
5.53%
ΔΑΠ
22
22.45%
26
34.67%
-4
-12.22%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
16
16.33%
7
9.33%
9
7.00%

ΠΤΔΕ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
189
- %
134
- %
55
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
176
- %
131
- %
45
0.00%
ΑΚΥΡΑ
13
- %
3
- %
10
0.00%
ΛΕΥΚΑ
2
1.14%
1
0.76%
1
0.38%
ΠΚΣ
66
37.50%
58
44.27%
8
-6.77%
ΔΑΠ
80
45.45%
63
48.09%
17
-2.64%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
4
2.27%
0
0.00%
-
-%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
24
13.64%
9
6.87%
15
6.77%

ΦΠΨ AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
121
- %
131
- %
-10
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
115
- %
125
- %
-10
0.00%
ΑΚΥΡΑ
6
- %
6
- %
0
0.00%
ΛΕΥΚΑ
1
0.87%
0
0.00%
-
-%
ΠΚΣ
11
9.57%
11
8.80%
0
0.77%
ΔΑΠ
70
60.87%
93
74.40%
-23
-13.53%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
15
13.04%
9
7.20%
6
5.84%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
18
15.65%
12
9.60%
6
6.05%

Βιολ. Εφαρμογών AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
112
- %
61
- %
51
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
107
- %
56
- %
51
0.00%
ΑΚΥΡΑ
5
- %
5
- %
0
0.00%
ΛΕΥΚΑ
4
3.74%
7
12.50%
-3
-8.76%
ΠΚΣ
74
69.16%
49
87.50%
25
-18.34%
ΔΑΠ
18
16.82%
0
0.00%
-
-%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
11
10.28%
0
0.00%
-
-%

Επιστήμη Τεχνών AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
76
- %
91
- %
-15
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
71
- %
86
- %
-15
0.00%
ΑΚΥΡΑ
5
- %
5
- %
0
0.00%
ΛΕΥΚΑ
1
1.41%
2
2.33%
-1
-0.92%
ΠΚΣ
15
21.13%
18
20.93%
-3
0.20%
ΔΑΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
2
2.82%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
0
0.00%
10
11.63%
-10
-11.63%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
8
11.27%
7
8.14%
1
3.13%
ΛΟΙΠΑ
45
63.38%
49
56.98%
-4
6.40%

Υλικών AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
148
- %
140
- %
8
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
139
- %
135
- %
4
0.00%
ΑΚΥΡΑ
9
- %
5
- %
4
0.00%
ΛΕΥΚΑ
5
3.60%
1
0.74%
4
2.86%
ΠΚΣ
29
20.86%
21
15.56%
8
5.30%
ΔΑΠ
54
38.85%
77
57.04%
-23
-18.19%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
31
22.30%
16
11.85%
15
10.45%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
20
14.39%
20
14.81%
0
-0.42%

Χημικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
168
- %
170
- %
-2
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
161
- %
160
- %
1
0.00%
ΑΚΥΡΑ
7
- %
10
- %
-3
0.00%
ΛΕΥΚΑ
3
1.86%
4
2.50%
-1
-0.64%
ΠΚΣ
43
26.71%
56
35.00%
-13
-8.29%
ΔΑΠ
77
47.83%
74
46.25%
3
1.58%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
2
1.24%
2
1.25%
0
-0.01%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
36
22.36%
24
15.00%
12
7.36%

Φυσικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
168
- %
170
- %
-2
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
161
- %
160
- %
1
0.00%
ΑΚΥΡΑ
7
- %
10
- %
-3
0.00%
ΛΕΥΚΑ
3
1.86%
4
2.50%
-1
-0.64%
ΠΚΣ
43
26.71%
56
35.00%
-13
-8.29%
ΔΑΠ
77
47.83%
74
46.25%
3
1.58%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
2
1.24%
2
1.25%
0
-0.01%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
36
22.36%
24
15.00%
12
7.36%

Οικονομικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
181
- %
147
- %
34
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
175
- %
138
- %
37
0.00%
ΑΚΥΡΑ
6
- %
9
- %
-3
0.00%
ΛΕΥΚΑ
7
4.00%
3
2.17%
4
1.83%
ΠΚΣ
94
53.71%
67
48.55%
27
5.16%
ΔΑΠ
0
0.00%
39
28.26%
-39
-28.26%
ΠΑΣΠ
41
23.43%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
23
13.14%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
10
5.71%
29
21.01%
-19
-15.30%

Ι-Α AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
204
- %
200
- %
4
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
200
- %
196
- %
4
0.00%
ΑΚΥΡΑ
4
- %
4
- %
0
0.00%
ΛΕΥΚΑ
4
2.00%
4
2.04%
0
-0.04%
ΠΚΣ
119
59.50%
82
41.84%
37
17.66%
ΔΑΠ
40
20.00%
68
34.69%
-28
-14.69%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ
5
2.50%
6
3.06%
-1
-0.56%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
32
16.00%
36
18.37%
-4
-2.37%

Μαθηματικό AEI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019
2018
Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ
190
- %
171
- %
19
0.00%
ΕΓΚΥΡΑ
183
- %
169
- %
14
0.00%
ΑΚΥΡΑ
7
- %
2
- %
5
0.00%
ΛΕΥΚΑ
3
1.64%
4
2.37%
-1
-0.73%
ΠΚΣ
55
30.05%
64
37.87%
-9
-7.82%
ΔΑΠ
97
53.01%
69
40.83%
28
12.18%
ΠΑΣΠ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ)
14
7.65%
15
8.88%
-1
-1.23%
ΕΑΑΚ
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ)
0
0.00%
0
0.00%
-
-%
ΛΟΙΠΑ
14
7.65%
17
10.06%
-3
-2.
Share on Google Plus

About Epirus World

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου